Què somVisió i Missió

Des de La Companyia Varietats a l’Ombra entenem que el teatre és un dels pocs rituals cívics que encara tenim en la nostra cultura occidental, i valorem el seu potencial socialitzador com a eina d’exploració i expressió col·lectives.

Defugint de la idea d’obra tancada, estàtica, practiquem el teatre com un procés dinàmic, de relectura i reinterpretació de la realitat i de les mateixes peces. Traspassant la quarta paret escènica, des de la nostra mirada, considerem que el teatre fa un salt quàntic en la interacció entre públic i actors; quedant així desdibuixats ambdós rols clàssics. Tots esdevenen espectadors, habitants i visitants d’un mateix territori.
D’aquesta manera, cada peça esdevé única i singular, irrepetible. Partint de les propostes narratives de La Companyia, en les nostres intervencions les peces es construeixen en l’aquí i l’ara, amb totes les persones que estiguin participant-ne en aquell moment determinat. La provocació, l’estranyament d’allò que pot semblar quotidià, ens evoquen a la sorpresa infantil i ens permeten descobrir-nos i descobrir el món des d’una altra mirada. El teatre esdevé un territori d’indagació i descobriment interior i exterior.

Entenem doncs que el teatre és un dispositiu per formar-se, aprendre, desenvolupar-se i créixer. És també un element sanador i catàrtic del que poden participar i gaudir tant homes com dones, grans i petits, pares i fills, autòctons i nouvinguts, perpetradors i víctimes, treballadors i empleadors.

“Interpretar és transformar el viure per arribar a expressar una proposta de vida”
 (La Companyia Varietats a l’Ombra, 2013)

Intencions

Component creatiu-artístic: investigar conjuntament, innovar, trobar alternatives a l’ús d’allò quotidià, indagar en multiplicitat de llenguatges, construir eines expressives, participar de l’imaginari creatiu compartit, i altres a compartir. 

Component lúdic: jugar sol i jugar amb altres, riure, observar, descobrir nous móns, sorprendre i sorprendre’s, disfressar-se, potinejar, imaginar, somniar, i altres a compartir. 

Component formador: prendre consciència, abordar amb profunditat, generar estratègies de solució, posar en comú, crear comunitat, i altres a compartir. 

Component terapèutic: superar dificultats, sortir dels forats, obrir mirades, acceptar processos, obrir nous camins, rebre i donar suport mutu, viure el procés en grup, i altres a compartir.